CẬP NHẬT DỮ LIỆU
Phiên bản cập nhật ngày 30/04/2023

- Tài khoản:

- Mật mã: [ Hiện ]

- Thông số bảo mật:

Bây giờ là 03:43 ngày 22/07/2024. Xin mời đăng nhập ! ...

-----
NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
+ Nội dung: Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt đổi tên đường và công trình công cộng TP. Cần Thơ
+ Thiết kế và xây dựng phần mềm: Nguyễn Thanh Nhã - Email: ntnha@cantho.gov.vn - Điện thoại: 0903.020023