Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024 Ngân hàng tên   Thực tế đã đặt tên   Báo cáo thống kê   Đóng góp ý kiến 

• Tên:

• Loại tên:

• Nhóm tên:

• Nhập từ khóa tìm kiếm:Tài liệu liên quan đến công tác
đặt đổi tên đường và công trình công cộng
thành phố Cần Thơ

39,981

CẬP NHẬT DỮ LIỆU


Biểu ghi số 1
- Tên 1 THÁNG 5
- Loại tên Sự kiện
- Nhóm tên Tên nhóm 1
- Nguồn tư liệu

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ : Nhân loại - Xã hội/ Thái Hoàng, Chu Quý, Ngô Văn Tuyển biên dịch. -H. :Phụ nữ, 2005. - 650 tr.; 24cm.

1 THÁNG 5

Ngày Quốc tế lao động, ngày lễ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới cùng nhau đoàn kết, chiến đấu.

Vào những năm 80 thế kỷ XIX, Chủ nghĩa tư bản phát triển kéo theo sự phát triển của đội ngũ giai cấp vô sản, họ bị bóc lột và áp bức tàn tệ, ngày làm việc từ 12 - 16 giờ. Ngày 1/5/1886 tại Mỹ , hơn 30 vạn công nhân ở Thành phố Chicago và một số thành phố khác đã rầm rộ bãi công và biểu tình thị uy, buộc các nhà tư bản phải đáp ứng một phần yêu sách của công nhân trong đó có yêu sách đòi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ. Cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi bước đầu.Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã được sự ủng hộ của công nhân các nước trên thế giới.

Tháng 7/1889 tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai ở Pari đã thông qua Nghị quyết: Ngày 1/5/1890 những người lao động trên toàn thế giới sẽ tổ chức các cuộc míttinh và lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm hàng năm. Từ đó ngày 1/5 trở thành "Ngày Quốc tế lao động".

Biểu ghi số 2
- Tên 10 THÁNG 11
- Loại tên Sự kiện
- Nhóm tên Tên nhóm 3
- Nguồn tư liệu

Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò lịch sử và ảnh hưởng của Chi bộ Đảng đầu tiên đối với phong trào cách mạng ở Cần Thơ và trong vùng”. - Cần Thơ: Thành ủy, 2009.- 235 tr.; 27 cm

10 THÁNG 11

Tháng 02/1928, tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên tỉnh Cần Thơ được thành lập do đồng chí Trần Ngọc Quế làm Bí thư.

Sau Đại hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đồng chí Châu Văn Liêm về nước và quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào ngày 07/8/1929. Trung tuần tháng 9/1929, tại căn nhà trệt ở làng Long Tuyền, tổng Định Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là nhà số 34/7 đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), diễn ra cuộc Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang do đồng chí Châu Văn Liêm chủ trì. Ban chấp hành Đặc ủy đầu tiên gồm các đồng chí Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Tây (Thanh Sơn), Lê Văn Sô, Nguyễn Văn Trí…, do đồng chí Ung Văn Khiêm làm Bí thư. Đặc ủy có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Chủ trương của Đặc ủy là chọn các đồng chí vững vàng trong tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên để kết nạp vào Đảng và xác lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở các xí nghiệp, trường học, đường phố và các làng ở nông thôn.

Thực hiện chủ trương trên, đồng chí Ung Văn Khiêm phân công đồng chí Hà Huy Giáp cùng đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi về đồn điền Cờ Đỏ thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) thành lập Chi bộ Đảng vào ngày 10/11/1929. Chi bộ Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ đã tỏa nhanh ánh sáng của Đảng khắp các nơi trong tỉnh. Từ cuối năm 1929 đến tháng 01/1930, tỉnh Cần Thơ có 5 chi bộ, với 20 đảng viên; cùng với các tổ chức như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế được hình thành làm nồng cốt tuyên truyền, vận động tổ chức các phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh.

Biểu ghi số 3
- Tên 19 THÁNG 8
- Loại tên Sự kiện
- Nhóm tên Tên nhóm 1
- Nguồn tư liệu

Đại cương lich sử Việt Nam : Toàn tập; Từ thời nguyên thủy đến năm 2000 / Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn. -H. :Giáo dục, 2003. - 1175 tr. ; 24 cm

19 THÁNG 8

Đầu tháng 8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang). Đại hội đã ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa, Đảng quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tại Hà Nội, Ủy ban khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945. Sáng 19/8, hàng chục vạn nhân dân tập trung tại Nhà hát lớn . Đúng 11 giờ ngày 19/8, Ủy ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó cuộc mittinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền, quần chúng cách mạng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu lần lượt chiếm các cơ quan đầu não của địch. Tối 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Biểu ghi số 4
- Tên 2 THÁNG 9
- Loại tên Sự kiện
- Nhóm tên Tên nhóm 1
- Nguồn tư liệu

Lịch sử Việt Nam cận, hiện đại (1858-1975), Hà Minh Hồng, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005

NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lúc 14 giờ, ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào về sự ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công - nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Thời khắc đó vẫn mãi là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, ngày mà triệu triệu trái tim người Việt Nam cùng reo vang bài ca Quốc khánh, ngày đánh dấu một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 13/8/1945 Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 16 và 17/8/1945, Đại hội Quốc dân, do Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị từ trước, được triệu tập ở Tân Trào. Sau khi tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, Quốc dân Đại hội thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”. Quốc dân Đại hội cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; giao cho Ủy ban này làm nhiệm vụ một Chính phủ lâm thời sau khi giành chính quyền. Quốc dân Đại hội còn quyết định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, Quốc thiều là bài hát Tiến quân ca. Toàn dân tộc đã có cùng một ý chí quyết tâm: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Trong ngày 19/8/1945 tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội. Các tỉnh còn lại ở Bắc kỳ cũng nhanh chóng khởi nghĩa, lật đổ hệ thống chính quyền địch, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 23/8/1945, hàng chục vạn nhân dân Huế biểu tình thị uy và tràn đi chiếm các công sở. Cuộc tổng khởi nghĩa thành công ở Huế đã lật đổ cả dinh lũy cuối cùng của chính phủ tay sai thân Nhật, lật nhào cả kinh đô của chế độ phong kiến triều Nguyễn, tạo điều kiện cho nhân dân các tỉnh miền Trung đứng lên giành quyền làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 30/8/1945, tại cuộc mít tinh của hàng vạn người ở Ngọ Môn, Bảo Đại đã đọc Chiếu thoái vị, nộp ấn kiếm cho phái đoàn đại diện của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong khi đó, ở Sài Gòn ngày 25/8/1945, hơn 1.000.000 người dân thành phố và từ các nơi đổ về, rầm rộ biểu tình, biểu dương lực lượng. Lực lượng khởi nghĩa đã tiến chiếm các cơ quan chính quyền và quân đội địch như Sở mật thám, Sở cánh sát, Nhà ga Sài Gòn, Nhà máy đèn… Cùng ngày 25/8/1945, nhiều tỉnh thành Nam bộ cũng vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 28/8/1945, tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Tiên. Ngày 2/9/1945, Côn Đảo giải phóng.

Như vậy, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, từ nông thôn lan đến các thành thị và tất cả các địa bàn còn lại, hình thái vận động của cuộc tổng khởi nghĩa thật phong phú. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có tính chất quyết định thắng lợi tổng khởi nghĩa trong cả nước. Chỉ trong vòng nửa tháng nổi dậy, nhân dân ta đã giành độc lập tự do từ đất liền đến hải đảo.

Cuối tháng 8/1945, Chính phủ lâm thời từ Việt Bắc về Hà Nội. Hồ Chí Minh khẩn trương chuẩn bị buổi lễ ra mắt Chính phủ Việt Nam mới và thảo ra bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2/9/1945, hàng chục vạn người míttinh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) mừng Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn khẳng định những chân lý được nêu lên trong các bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp và Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ là “Những lẽ phai không ai chối cãi được”. Sau khi lên án tội ác xâm lược, thống trị, bóc lột của bọn thực dân phát xít, đó là nguyên nhân trực tiếp buộc nhân dân ta phải nôi dậy khởi nghĩa lật đô ách thống trị của thực dân phát xít và tay sai, Tuyên ngôn đã tuyên bố với thế giới và nhân dân cả nước: Cách mạng Tháng Tám đã thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tuyên ngôn kết thúc bằng việc nêu lên ý chí đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám với đỉnh cao là sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, bước ngoặt đánh dấu sự phát triển mới của quá trình đấu tranh của dân tộc vì độc lập tự do, mốc son lịch sử của dân tộc, của Việt Nam thế kỷ XX. Từ trong khỏi lửa của cuộc chiến tranh thế giới và chế độ thuộc địa, một nước Việt Nam với quốc kỳ mới, quốc ca mới, chính phủ mới, kỷ nguyên độc lập - tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Biểu ghi số 5
- Tên 20 THÁNG 11
- Loại tên Sự kiện
- Nhóm tên Tên nhóm 3
- Nguồn tư liệu

Bạn biết gì về những ngày lễ - kỷ niệm trong năm / Nhiều tác giả.- Tp. HCM: Nxb Trẻ, 2002.- 106 tr.

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Tháng 8/1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vácsava (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Nghị quyết của hội nghị đã được nhanh chóng phổ biến đến tất cả các trường học, các cơ quan quản lý giáo dục miền Bắc và đồng bào, giáo giới, học sinh miền Nam. Ngày 20/11/1958, Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên trên miền Bắc nước ta.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh, ngày 20/11 hàng năm đã được tiến hành trong cả nước. Ngày 20/11 dần dần khắc sâu vào trí nhớ, tình cảm của mọi người, trở thành hành động tự giác của mọi tầng lớp nhân dân, được tổ chức đều đặn hàng năm, mặc dù từ lâu trên thế giới không tổ chức Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo nữa.

Ngày 20/11 ở nước ta trước tiên là ngày giáo viên, cán bộ ngành giáo dục biểu thị sự thống nhất hoàn toàn với đường lối cách mạng của Đảng, với các chủ trương lớn của Nhà nước. Đó cũng là ngày động viên cổ vũ các thầy cô giáo thực hiện tốt đường lối và chủ trương giáo dục của Đảng và Nhà nước, là ngày biểu dương khen thưởng thành tích của các thầy giáo, cô giáo. Các em đã hưởng ứng ngày 20/11 hàng năm bằng những hoạt động tỏ lòng quý mến, biết ơn thầy giáo, cô giáo cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức. Các bậc cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền đoàn thể ở địa phương cũng nhân ngày này tổ chức thăm hỏi các giáo viên hoặc tổ chức trao đổi với các giáo viên về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Ngày 20/11 xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế đã dần dần chuyển thành ngày hội truyền thống Nhà giáo Việt Nam.

Quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng lấy ngày 20/11 từ nay làm NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM dựa trên cơ sở thực tế của những ngày 20/11 đã qua, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các nhà giáo. Quyết định đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng, của Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận công lao, đề cao vị trí xã hội và động viên khuyến khích các nhà giáo, ngày 30/5/1985 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước cho các công trình thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật… (trong đó có các sách giáo khoa cho các trường học) và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” để tặng các cô nuôi dạy trẻ, giáo viên mẫu giáo, giáo viên phổ thông, giáo viên bổ túc văn hóa, giáo viên dạy nghề, cán bộ giảng dạy đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp… có thành tích xuất sắc.

Có 692 biểu ghi /
NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CẬP NHẬT NGÀY 10/02/2024

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ -